Ο εθνικός σταρ της Ελλάδας…

Posted: Saturday, 6 October 2007 in Funny, Videos
Tags: , , , ,

Ο εθνικός σταρ της Ελλάδας σε διαμαρτυρία για την φυλάκιση της Paris Hilton.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s